God Sak 2018

Nissebrev fortsetter også i år å støtte MTAO Daycare.
Her er en oppdatering om prosjektet fra Mari Jacobsen 18.09.2018

En ny hverdag betalt av nordmenn i julestemning

Prosessen har vært lang og utfordringene har stått i kø, men belønningen med glade barn i lek og læring har gjort det alt verdt det! Takket være Nissebrevs tidligere donasjoner så har bygget blitt ferdigstilt, utstyr handlet inn og 7 foreldreløse barn fikk en ny hverdag med avgiften betalt av nordmenn i julesteming. I dag er det 23 barn mellom 2-6 som er på senteret. Noen familier betaler med mat fra åkeren (som går til barnas felles måltid), andre betaler redusert avgift etter betalingsevne, mens andre kommer fra forhold uten betalingsevne. Kostnadene for et barn pr år er kr 1390. Det blir da en stor ubalanse mellom inntekter og utgifter. Pengene fra nissebrev 2018 vil gå til elementære utgifter til drift i 2019, som strøm, lønn til barnehagelærer, leieutgifter, frokost og lunsj til barna. Nissebrevs bidrag gjør at vi som prosjektledere kan sove godt om natten, med tanke på at at dagsenteret fortsatt kan holde dørene åpne for de mange barna som tidligere var overlatt mye til seg selv.

Tusen takk til alle dere som bidrar ved å kjøpe Nissebrev!

Bli gjerne medlem eller ta en titt på «Marangu Theatre Arts Orangization» på videoen under:

https://www.facebook.com/100006763003056/videos/2239489979619747/?t=45

Om du i tillegg til å kjøpe Nissebrev ønsker å bidra økonomisk, eller har noen spørsmål ang dagsenteret kan jeg kontaktes på mail: jacobsenmari@hotmail.com

MTAO DAYCARE

I foten av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro ligger en liten landsby som heter Marangu. Mange som skal bestige fjellet starter fra nettopp denne landsbyen. Det bor mange mennesker der som lever under fattigdomsgrensa og landsbyen er preget av mange sosiale problemer der alkoholisme er sterkt utbredt. HIV/aids er også stort utbredt, noe som fører til at mange barn er foreldreløse. Kirken opplyser at det er en synd å bruke prevensjon og abort er forbudt i landet. Det er dessverre ikke noe sosialsystem som fanger opp barn som vokser opp uten trygge omsorgspersoner, og de blir derfor tatt vare på av slektninger eller naboer, som i større eller mindre grad har evne/ressurser til å ta vare på små barn. Omsorgspersonene til barna er derfor ikke alltid i stand til å passe på barna hele døgnet og barna blir i stor grad overlatt til seg selv.

Bakgrunn for prosjektet

Mitt navn er Mari Jacobsen. Jeg dro til Tanzania som student første gang i 2007. Jeg var i landsbyen i 4 måneder og fikk føle på mange sider av landet i denne tiden. Jeg møtte mennesker i alle samfunnslag. Jeg møtte små barn som passet enda mindre barn. Jeg fikk historier om et barn som noen tok seg av etter å ha funnet det skrikende i hekken sin. Jeg møtte barn der søsknene tok vare på hverandre der foreldrene var døende av aids.

I 2016 var jeg tilbake for femte gang. Jeg hadde samlet inn barneklær og fikk hjelp av noen lokale ildsjeler for å finne de barna som trengte det som mest. Flere av de minste barna som fikk utdelt klær, kom uten foreldrene. En nabo kom med en baby og en av ildsjelene hentet Emmanuel på to år og Anita på 3 år (øverste bilde). Deres øyne var uten glede og de var tilbaketrukne i sin væremåte. Ikke hadde de noen voksne de var trygge på å støtte seg til heller. Det var da min venn Calvin som som var en av de lokale ildsjelene fortalte at han ønsket å starte opp et dagsenter for de små barna. Han ble selv sendt avgårde til slektninger som lite barn da hans mor ikke hadde mulighet (pga fattigdom). I dag har han god kontakt med sin mor og hun tar seg av flere av barna i nabolaget, samtidig som hun jobber som bonde og ikke får gitt barna tilstrekkelig med tilsyn og omsorg.

Da jeg kom tilbake startet jeg en innsamling av penger som skulle gå til å bygge et daghjem for disse barna. Byggingen er nå godt i gang og det er lite som gjenstår. Det koster imidlertid å drive senteret og kjøpe inn nødvendig materiell. For å få utgifter og inntekter til å gå i hop, så er barna nødt til å betale for plassen sin på dagsenteret. Utfordringen ligger i at veldig mange ikke kan betale. Heldigvis har menneskene bak nissebrev.no engasjert seg i dette prosjektet og ønsker å gi overskuddet fra nissebrevene til dagsenteret. Pengene som kommer inn julen 2017 vil konkret gå til å kjøpe inn nødvendig materiell, leker og møbler til senteret og vil betale avgiften for 7 av de 30 barna for de første månedene. Oppstarten av senteret vil forhåpentligvis bli i februar/mars 2018.

Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å støtte dette prosjektet ytterligere, kan jeg kontaktes på mail jacobsenmari@hotmail.com. Dette er et prosjekt som drives av lokale personer som kjenner de lokale behovene. Det er utarbeidet en pedagogisk plan for senteret av undertegnede og en annen pedagog som kjenner de lokale forholdene. Dette er uhjelp som faktisk hjelper og ingen av pengene går til adminstrasjonsgebyr.

Takk for støtten og god jul!